Ζητείται barwoman εμφανίσιμη για καθημερινή βραδινή εργασία, σε νεανικο ελληνάδικο

Ζητείται barwoman εμφανίσιμη για καθημερινή βραδινή εργασία, σε νεανικο ελληνάδικο
στην Κως με Ημερομίσθιο 50-60 Ευρω, παρέχετε διαμονή εισιτήρια
Τηλέφωνο Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828,
http://internet-casting.gr