Μπαργούμαν

Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στο Διακοπτό.
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 60 Ευρω
παρέχετε διαμονή και εισιτήρια.

site: http://internet-casting.gr

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο Internet Casting
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.