Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στην Μυτιλήνη

Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στην Μυτιλήνη
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 50 Ευρώ Aσφάλιση στο ΙΚΑ παρέχετε διαμονή και εισιτήρια.

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο http://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.