Μπαργούμαν στην Μυτιλήνη

Μπαργούμαν Ζητούνται για Ελληνάδικο στην Μυτιλήνη
Για καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 50 Ευρώ Aσφάλιση στο ΙΚΑ παρέχετε διαμονή και εισιτήρια.

Aπο Καλλιτεχνικό Γραφείο http://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828.