Ζητούνται 2 Μπαργούμαν στo Ρέθυμνο

Ζητούνται 2 Μπαργούμαν στo Ρέθυμνο
καθημερινή βραδινή εργασία με Ημερομίσθιο 50 Ευρώ.
Παρέχονται Aσφάλιση στο ΙΚΑ μεταφορικά διαμονή.

Καλλιτεχνικό Γραφείο http://internet-casting.gr
Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου: WHAT’S UP:6976713828