Ετικέτα: Σε Eπαρχία & Nησιά

barmen

Ζητουνται Μπάρμαν με πείρα με Εξαιρετική γνώση της ελληνικής
και της αγγλικής γλώσσας.για καθημερινή εργασία σε νεανικα club,και ξενοδοχεία,

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828, site: http://www.internet-casting.gr

Σερβιτόροι ζητούνται,

Ζητουνται Σερβιτόροι με πείρα κα Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.για καθημερινή εργασία σε νεανικα club,και ξενοδοχεία,

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828, site: http://www.internet-casting.gr

Μπουφετζήδες ζητούνται,

Ζητουνται Μπουφετζήδες με πείρα με Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.για καθημερινή εργασία σε cafe,και ξενοδοχεία,

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828, site: http://www.internet-casting.gr

Μπουφετζουδες ζητούνται,

Ζητουνται Μπουφετζουδες με πείρα με Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
για καθημερινή εργασία σε cafe,και ξενοδοχεία,Τηλέφωνο Επικοινωνίας Στεργίου : WHAT’S UP:6976713828, site: http://www.internet-casting.gr